Featured

NỘI QUY + THÔNG BÁO

1. Truyện đang edit + Tiến độ edit

Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại : 71/96 chương.

Kế Hoạch Quan Sát Nhân Loại: 

2. Dự định sắp tới:

Hai Ba Chuyện Của Tôi Và Giản Tiên Sinh: 6/23 chương.

[Mary Sue thấy quỷ]

3. Lịch post:

– Có chương mới sẽ post. Thông cảm vì chủ nhà hiện đang bận. Cảm ơn.

60_iykim2000_002 Continue reading

Advertisements

[Tướng công] – Chương 78

Q3xF0gA

Tướng Công Chết Trận Lại Trở Lại

Chương 78 | Ngoại hiệu của Lâm Trạm

Linh | Khai Hoa

Continue reading