Featured

NỘI QUY + THÔNG BÁO

1. Truyện đang edit + Tiến độ edit

Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại : 71/96 chương.

Kế Hoạch Quan Sát Nhân Loại: 

2. Dự định sắp tới:

Hai Ba Chuyện Của Tôi Và Giản Tiên Sinh: 6/23 chương.

[Mary Sue thấy quỷ]

3. Lịch post:

– Có chương mới sẽ post. Thông cảm vì chủ nhà hiện đang bận. Cảm ơn.

60_iykim2000_002 Continue reading

[Tướng công] – Chương 86

Q3xF0gA

Tướng Công Chết Trận Lại Trở Lại

Chương 86 | Hổ Đầu Yên Nhiên

Khai Hoa | Linh

  • Chúc mọi người một lễ Trung thu vui vẻ và ấm áp bên gia đình.

Continue reading