NỘI QUY + THÔNG BÁO

1. Truyện đang edit + Tiến độ edit

Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại : 54/96 chương.

Kế Hoạch Quan Sát Nhân Loại.

2. Dự định sắp tới:

Hai Ba Chuyện Của Tôi Và Giản Tiên Sinh: 6/23 chương.

[Mary Sue thấy quỷ]

3. Lịch post:

– Có chương mới sẽ post. Thông cảm vì chủ nhà hiện đang bận. Cảm ơn.

60_iykim2000_002 Continue reading

Advertisements

[Kế Hoạch] – Chương 2

e5ms9je_d218238597.jpg

Kế Hoạch Quan Sát Nhân Loại

[Linh]

Chương 2

Tập đoàn Trương thị

Continue reading

[Kế Hoạch] Chương 1

e5ms9je_d218238597.jpg

Kế Hoạch Quan Sát Nhân Loại

[Editor: Linh]

Chương 1

Một người phụ nữ
Continue reading