Ngôn tình

Set Pass

Các truyện của nhà sẽ bị set pass 

  • Do bộ Tướng công chết trận đã trở lại bị copy nên nhà mình sẽ thực hiện chính sách khoá chương.
  • 5 Chương nhà mình sẽ khoá 1 Chương. Ví dụ Chương 5 nhà mình khoá chương, Chương 6 –> 9 sẽ post bình thường. Đến Chương 10 sẽ khoá tiếp và mở khoá cho Chương 5.
  • Chính sách này được bắt đầu áp dụng từ chương sau, đến khi nào web copy ngừng copy nhà mình sẽ post lại như bình thường.
  • Mong mọi người thông cảm và cám ơn mọi người đã ủng hộ. ^^.
Ngôn tình

Bảo vệ: [Tướng công – Chương 10]

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Ngôn tình

[Mary Sue – Chương 44]

Chương 44 │ Linh Continue reading “[Mary Sue – Chương 44]”

Ngôn tình

Sống lại 101 lần – Chương 9

Chương 9 : Sống lại

Editor : Lam

Continue reading “Sống lại 101 lần – Chương 9”

Ngôn tình

[Tướng công – Chương 9]

Chương 9  ♥  Lại mặt  ♥  Linh

986762y2z65xa8lk

Continue reading “[Tướng công – Chương 9]”

Ngôn tình

[Thương Hải Nguyệt Minh Châu Hữu Lệ- Chương 1]

[Thương Hải Nguyệt Minh Châu Hữu Lệ- chương 1] 

Editor: Bí Xinh

AS002347_09

Continue reading “[Thương Hải Nguyệt Minh Châu Hữu Lệ- Chương 1]”

Ngôn tình

Bảo vệ: [Tướng công – Chương 8]

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Ngôn tình

[Mary Sue – Chương 43]

Chương 43 │ Linh Continue reading “[Mary Sue – Chương 43]”