NỘI QUY + THÔNG BÁO

1. Truyện đang edit + Tiến độ edit

Tướng Công Chết Trận Đã Trở Lại : 63/96 chương.

Kế Hoạch Quan Sát Nhân Loại: 

2. Dự định sắp tới:

Hai Ba Chuyện Của Tôi Và Giản Tiên Sinh: 6/23 chương.

[Mary Sue thấy quỷ]

3. Lịch post:

– Có chương mới sẽ post. Thông cảm vì chủ nhà hiện đang bận. Cảm ơn.

60_iykim2000_002 Continue reading “NỘI QUY + THÔNG BÁO”

Advertisements

[Tướng công] – Chương 66

Q3xF0gA

Tướng Công Chết Trận Lại Trở Lại

Chương 66 | Việc hôn nhân của Thanh Hà

Nở Hoa Bất Kết Quả | Linh

Continue reading “[Tướng công] – Chương 66”

[Trang nương] – Chương 8

Nông phụ là trang nương

Nông phụ là trang nương

Nam Yên |Nguyệt Bán Yêu Phân Gia

Chương 8

color-10_6u76ui76 Continue reading “[Trang nương] – Chương 8”

[Trang nương] – Chương 7

Nông phụ là trang nương

Nông phụ là trang nương

Nam Yên |Nguyệt Bán Yêu Phân Gia

Chương 7

color-10_6u76ui76 Continue reading “[Trang nương] – Chương 7”

[Kế Hoạch] – Chương 8

e5ms9je_d218238597.jpg

Kế Hoạch Quan Sát Nhân Loại

Chương 8: Trưởng phòng bá đạo

Linh | Tam Thiên Phong Tuyết

Continue reading “[Kế Hoạch] – Chương 8”

[Trang nương] – Chương 6

Nông phụ là trang nương

Nông phụ là trang nương

Nam Yên |Nguyệt Bán Yêu Phân Gia

Chương 6

color-10_6u76ui76 Continue reading “[Trang nương] – Chương 6”

[Trang nương] – Chương 5

Nông phụ là trang nương

Nông phụ là trang nương

Nam Yên |Nguyệt Bán Yêu Phân Gia

Chương 5

color-10_6u76ui76 Continue reading “[Trang nương] – Chương 5”